IKLAN

Orang hebat!

Thursday, January 7, 2010

Seorang pembaca membaca beberapa surat khabar yang bermutu tinggi, dapat belajar lebih banyak perkara dalam waktu setahun daripada sebahagian besar sarjana ataupun mahasiswa yang belajar di dalam perpustakaan besar dan kurang membaca.
-Sanborn-No comments:

ahmad din